sklepik z marzeniami
“Bez nas się obejdą te ważne spotkania, te straszne wypadki. Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic.”
Home Theme

Deleted scene from The Fault in Our Stars

(Source: augustus-elg0rt)

Jerzy Andrzej Masłowski “Nie odchodź” (via fake—orgasm)

(via witaj-w-piekle)

Zostań, bo się zgubimy
każde z nas w innej pustce.

Zeruya Shalev (via plastikowe)

Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter